Stinky Bean 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn của chúng tôi Stinky vào một cuộc phiêu lưu mới, lần này tương tự như trò chơi Sokoban cổ điển. Di chuyển những bức tượng để hỗ trợ tương ứng của họ cẩn thận không cản trở bạn xâm nhập vào.