Stick Squad 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành nhiệm vụ để thu phí của bạn là một tay bắn tỉa. Bắn vào đầu mục tiêu của bạn và kiếm được tiền để mua vũ khí mới và đạn dược.