Stick Figure Badminton 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

chơi cầu lông làm bằng những cây gậy nhỏ được xác thực nghiện trò tiêu khiển yêu thích của họ. Nó được chơi với cường độ như vậy và sự cống hiến, người quản lý các bánh đà mất lửa khi đánh với vợt.