Stick Bang

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là để tiêu diệt đối thủ của bạn và chinh phục vùng đất của mình. Để làm điều này, bạn phải chiến đấu theo phong cách của Worms huyền thoại, tức là tính hướng và sức mạnh để tiếp cận với bạn.