Steven Universe Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những điều tốt đẹp về Steven Universe nói đến một hành tinh đầy thù địch Hỏa mà chiến đấu bằng cách ném quả cầu lửa và nền tảng mà cần phải nhảy khéo léo để đạt được một mục tiêu ... bất cứ điều gì.