Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

cuộc phiêu lưu chất lượng cao khám phá các khu vực khác nhau và điều tra làm thế nào để sử dụng các đối tượng mà bạn tìm thấy.