Stellar War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nơi tàu với các loại vũ khí khác nhau để bảo vệ các cơ sở từ tấn công kẻ thù mà sẽ đến từ các khu vực khác nhau.