stelios saves

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hướng dẫn Stelios qua các thành phố của thế giới nhảy tất cả các chướng ngại vật trên đường đi của nó. Nhấn chuột vào mũi tên màu đỏ để chỉ ra các góc độ và sức mạnh của nhảy.