Steer it Clear

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy thuyền trưởng của một tàu du lịch bước ra khỏi cổng mà không cần nhấn bất kỳ chướng ngại vật và sau đó điều hướng một cách cẩn thận ở các vùng biển nguy hiểm để đạt được điểm đến của bạn.