Steel Tower Solitaire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ai muốn bảng gỗ sồi khi bạn có thể chơi trên nguội, thép cứng?. Tích lũy giá trị thẻ cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc trên menu chính, lạnh lùng, không có lý do cá nhân.