Steel Grinder

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ hành tinh khỏi bị tấn công bởi những kẻ xâm lược tiêu diệt chúng trước khi chúng làm cho các ngươi. Khi bạn đi qua các màn chơi bạn có thể cải thiện xe tăng của bạn và nhận được vũ khí mới.