Steel Force

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ các cơ sở từ cuộc tấn công của cướp biển giữa các thiên hà phá hủy tất cả mọi người. Bắn cửa để di chuyển đến các khu vực mới và thu thập đạn dược để tiếp tục cuộc chiến.