Steampunk

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là để đặt các con số của robot trên nền tảng cố định, vì vậy nó phải được loại bỏ các mảnh như bạn có thể theo thứ tự đúng.