Steambirds

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến lược trò chơi, nơi bạn có để chạy một đội máy bay chống lại kẻ thù của họ. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình đầu tiên để tìm hiểu để làm.