SteamBirds Survival

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ đạo hạm đội của bạn để có được tiêu diệt quân đội đối phương. Hãy chú ý đến những lời giải thích của các mức độ đầu tiên để học cách chơi.