Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong một thuộc địa của con người trên hành tinh sinh sống chỉ có nó đã bắt đầu cuộc chiến tranh để chiếm lĩnh khu vực giàu có nhất. Hãy chỉ huy của một đơn vị trong trò chơi chiến lược này.