stealth hunter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tuyệt vời trò chơi, nơi bạn có chỉ đạo các phong trào của một điệp viên. Đáp ứng các mục tiêu của mỗi cấp; cho nó sau các hướng dẫn mà cho bạn biết làm thế nào để che giấu, như bom đặt, vv ..