Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tuyệt vời trò chơi, nơi bạn có chỉ đạo các phong trào của một điệp viên. Đáp ứng các mục tiêu của mỗi cấp; cho nó sau các hướng dẫn mà cho bạn biết làm thế nào để che giấu, như bom đặt, vv ..