Stealth Hunter 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một đại lý bí mật và bạn phải hoàn thành nhiệm vụ mà bạn yêu cầu, làm nó lặng lẽ vì vậy mà các vệ sĩ sẽ không nhìn thấy bạn và cung cấp cho các báo động.