Stealth Bound

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trốn thoát khỏi một nhà tù an ninh tối đa lén lút tấn công bảo vệ và mở rộng cánh cửa cần thiết.