Stay the Distance

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn con ngựa có tính năng tốt hơn, được học tập tốt và đặt năng lượng của bạn. Với con trỏ 'lên' và 'xuống' bạn tăng hoặc năng lượng thấp hơn, với các phím cách, bạn nhảy và sử dụng "Ctrl" của 3 lông mi bạn có.