static shock

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp radar đặt các chương trình để tiêu diệt tất cả các mạch và robot bị vô hiệu hóa. Bạn có thể sử dụng skate bay của bạn nhấn con trỏ lên, do đó nó sẽ được dễ dàng hơn để tiêu diệt kẻ thù.