Starship Seven

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi rất thú vị, trong đó bạn phải đất tàu với việc chăm sóc tuyệt vời không đánh nó, mỗi khi bạn vượt qua một màn hình bạn nhận được một mã số để khi bạn quay trở lại để chơi.