Starship Ranger 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi qua không gian trên tàu của bạn tiêu diệt những kẻ xâm lược hành tinh. Nhận thưởng trong các hình thức của các loại vũ khí mới, tốc độ nhanh hơn và bảo vệ tốt hơn, sự cần thiết trong nhiệm vụ nguy hiểm này.