Starship Eleven

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

bản deluxe cho một trong những con tàu cổ điển tốt nhất. Mục tiêu của bạn là để đưa tàu đến lối chỉ đạo các con trỏ bay cẩn thận không để va chạm với các bức tường và không quên để bắt các nhiên liệu.