Starship Chopper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện nhiệm vụ khác nhau trên máy bay trực thăng của bạn. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, lần lượt các con tàu với 'A - D', bắn với 'S' và phóng tên lửa với các phím dài.