StarShine

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành 50 cấp độ chiếm đập một ngôi sao, một phản ứng dây chuyền, vì vậy những người khác. Với chuột, bạn chọn hướng và giáo nút trái, mũi tên chỉ ra nơi các phản ứng sẽ xảy ra.