StarS

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho các ngôi sao không chạm vào quả bóng màu tím, cho rằng bạn có để bắt họ làm cho lỗ trên bên phải với "x" và "z" ở bên trái.