Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nền tảng trò chơi mà trong đó bạn có để có được tất cả các ngôi sao màu đỏ nhưng xem robot màu xanh.