StarRunner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nền tảng trò chơi mà trong đó bạn có để có được tất cả các ngôi sao màu đỏ nhưng xem robot màu xanh.