Starfire Retaliation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lưu thiên hà khỏi bị tấn công bởi các tàu đối phương và Thủ trưởng lớn của mỗi màn hình. Nhận cải thiện vũ khí tàu của bạn để có được nó.