starfighter rescue

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Anakin và Obi-Wan sẽ phải hoàn thành ba nhiệm vụ để giải cứu Palapatine hoàng đế. Trong lần đầu tiên phải loại bỏ các tàu đối phương, thứ hai phải bảo vệ các tàu từ Obi-Wan và cuối cùng giải cứu.