Star Wars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này của Star Wars không chỉ có giá trị Jedi, bạn cũng phải có một số phản xạ cực nhanh để bắt những kẻ xấu để thổi lightsaber.