Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Sue đói. Tôi muốn các loại trái cây và rau quả. Và khi điều đó xảy ra, không có gì dừng táo vàng, hoặc thậm chí tường nổ, mìn và các vụ nổ. Pum!.