Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sue đói. Tôi muốn các loại trái cây và rau quả. Và khi điều đó xảy ra, không có gì dừng táo vàng, hoặc thậm chí tường nổ, mìn và các vụ nổ. Pum!.