Star Race

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia giải vô địch hoặc dẫn trong các cuộc đua đơn giản, bạn có thể chọn những chiếc tàu mà cạnh tranh về giá trị. Thu thập nâng cấp cho chiếc xe của bạn và ngăn chặn các đối tượng sẽ làm tê liệt hay chậm.