Star Ladder

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giết các lỗi mà cố gắng để đạt được aa Trái đất ra mắt sao để đi theo con đường va chạm với họ. Sử dụng phím dài để ném, khi bạn đang agobiad @ sử dụng "Ctrl" để thả bom và phá hủy tất cả mọi thứ.