Star Force

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ năm theo các hướng dẫn cho bạn biết lệnh Nikita. Quản lý các tàu sử dụng chuột và bắn các tiểu hành tinh bằng cách nhấn vào nút bên trái.