Star Flight

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ở đây bạn có một tàu trò chơi lớn, là đơn giản thường là gây nghiện nhất. Nó xử lý với các phím mũi tên và bắn bằng "Space".