Star Defender 4

Đang tải trò chơi...
Có một thời gian với trò chơi này của tàu trộn Space Invaders cổ điển với Di chuyển dọc điển hình. Di chuyển tàu của bạn và bắn bằng chuột, sử dụng vũ khí thứ hai của bạn nhấn "Ctrl".