Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Làm cho thỏ bắn người sao Hỏa trước khi chúng xâm nhập vào màn hình. Khi bạn tiến bộ trong trò chơi bạn sẽ có vũ khí mạnh hơn.