Star Bunny

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho thỏ bắn người sao Hỏa trước khi chúng xâm nhập vào màn hình. Khi bạn tiến bộ trong trò chơi bạn sẽ có vũ khí mạnh hơn.