star ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tái khám phá cổ điển trong kinh điển, Arkanoid. Phiên bản này là năng động hơn và có nhiều tính năng bổ sung mà sẽ làm cho các trò chơi giải trí nhiều hơn.