Stan Skates

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Stan là một ván trượt, nhảy vào "không gian" tất cả các chướng ngại vật và các mũi tên lên con trỏ bạn di chuyển đặc biệt.