stai ruere

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một cuộc bạo loạn và bạn kiểm soát những người biểu tình là xung quanh thành phố. Tìm chúng và nguyền rủa chúng với nước nhấn spacebar để cố định cẩn thận không để chạy qua chúng.