stackopolis

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng các tòa nhà trong thành phố này, Chú ý đến máy bay, trong đó cho bạn biết số lượng các khối, bạn phải đặt ở từng nơi. Bạn có một mật khẩu cho mỗi màn hình.