Stack Da Police

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của game này ban đầu là để đặt các hộp với cảnh sát trong một tháp mà không rơi. Kéo chuột để di chuyển và thả đến nơi, hãy cẩn thận vì bản thân họ di chuyển hộp từ bên trong.