squirrel escape

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi có vẻ đơn giản nhưng khi bạn chơi là phức tạp và bạn có được nối. Tránh xa những biệt thự bằng cách sử dụng phím và nhặt tiền xu cho điểm.