Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Một trò chơi có vẻ đơn giản nhưng khi bạn chơi là phức tạp và bạn có được nối. Tránh xa những biệt thự bằng cách sử dụng phím và nhặt tiền xu cho điểm.