squares 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển chuột một hình vuông màu đen và bắt các ô vuông cùng màu để ghi điểm trong khi tránh các màu đỏ. Nếu bạn có vòng tròn màu đen sẽ cho thêm điểm.