Square Team

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức 20 màn hình, nơi bạn cần phải thực hiện một trong các hình vuông để thoát khỏi. Chọn một trong những bạn muốn di chuyển bằng chuột, với A di chuyển sang bên phải, với D bên trái và nhảy bằng phím W