square puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chú ý đến lời giải thích này hay không, nhưng bạn sẽ tìm hiểu được gì. Các con số sẽ chỉ ra số lượng hình vuông mà phải ở trong hàng đó, khi một ánh sáng màu xanh lá cây là hoàn toàn ý chí.