Square Jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đẩy với người bạn của chúng tôi chuột để bay và làm đến tầng bình lưu. Thu thập 50 sao để kích hoạt chuột thêm sức mạnh và 150 cho các tấm bạt lò xo.