Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một siêu anh hùng, Superman phong cách, đi vào một gian hàng và kiểm tra quyền hạn bạn có trên màn hình đầu tiên.