Spy Truck

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ổ lỗi của bạn trên bề mặt của hành tinh này cho người ngoài hành tinh, tiêu diệt chúng và nhận được nó một cách an toàn để kết thúc.